LETNIE WARSZTATY CHEMICZNO-GEORAFICZNE

W IMIENIU MSnrzU oraz Wydziałów Chemii i Geografii UW zapraszamy kandydatów do naszego Liceum (z klas III gimnazjum) i uczniów klas pierwszych, mieszkających na terenie m.st. Warszawa na Letnie Warsztaty Chemiczno-Geograficzne

Cel główny: rozwijanie uzdolnień chemicznych i geograficznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych mieszkających na terenie m.st. Warszawy
Adresaci programu: Uczniowie klas III gimnazjum oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych, którzy są zameldowani w m.st. Warszawa
Miejsce:
Chęciny, Sandomierz i okolice
Termin:
26 czerwca ? 3 lipca
Kadra:
pracownicy Wydziałów Chemii oraz Geografii i Studiów Regionalnychoraz medaliści Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, Geograficznej i Nautologicznej
Tematyka
Chemia: Szereg aktywności metali i właściwości elektrochemiczne związków metali przejściowych, analiza miareczkowa: alkacymetria, redoksometria, kompleksometria.
Geografia:
Środowisko przyrodnicze i kulturowe Gór Świętokrzyskich: korzyści i ograniczenia.
Koszt:
550zł