WYNIKI WSTĘPNEGO TESTU Z CHEMII

Po wstępnej analizie testu z chemii w zakresie wiedzy z gimnazjum z przykrością stwierdzić musimy, że wyniki są bardzo słabe. Jest to szczególnie niepokojące w klasie Ie - 18% (przy 50% wymaganych na ocenę dopuszczajaca) oraw w klasie If gdzie chemia jest przedmiotem wiodącym. Liczymy na refleksję i wsparcie dzieci w nadrabianiu zaległości.

KLASA I a Zakres Ilośc KLASA I b Zakres Ilośc KLASA I c Zakres Ilośc
0-10% 1 0-10% 4 0-10% 7
11-20% 11 11-20% 8 11-20% 5
21-30% 9 21-30% 7 21-30% 8
31-40% 6 31-40% 7 31-40% 3
41-50% 3 41-50% 4 41-50% 3
51-60% 0 51-60% 1 51-60% 1
61-70% 0 61-70% 0 61-70% 0
71-80% 0 71-80% 0 71-80% 0
81-90% 0 81-90% 0 81-90% 0
91-100% 0 91-100% 0 91-100% 0
razem 30 razem 31 razem 27
KLASA I d Zakres Ilośc KLASA I e Zakres Ilośc KLASA I f Zakres Ilość

0-10% 1
0-10% 7
0-10% 0

11-20% 3
11-20% 13
10-30% 7

21-30% 3
21-30% 8
31-40% 5

31-40% 4
31-40% 3
41-50% 5

41-50% 13
41-50% 0
51-60% 7

51-60% 5
51-60% 1
61-70% 3

61-70% 1
61-70% 0
71-80% 2

71-80% 0
71-80% 0
81-90% 0

81-90% 0
81-90% 0
91-100% 0

91-100% 0
91-100% 0
30

32

29