W pracowni chemii związków naturalnych UW

wydzial