XIX ranking Perspektyw

aps_001_zm 

Pan Dyrektor i przedstawiciele samorządu wzięli udział w prezentacji XIX Rankingu Liceów Warszawskich. Nasze liceum zajęło 29 miejsce w Warszawie i 3 na Woli. Warto zauważyć, że o zajętym miejscu decydują cztery kryteria: skuteczność w rekrutacji na państwowe wyższe uczelnie, wyniki matury poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz udział w olimpiadach przedmiotowych. Pod względem zdawalności na wyższe uczelnie nasze liceum jest 21. szkołą w stolicy. Bardzo dobre wyniki osiągnęli nasi absolwenci w rekrutacji na Akademię Pedagogiki Specjalnej - 7 miejsce w Warszawie; Akademię Wychowania Fizycznego - 7 miejsce, Politechnikę Warszawską - 13 miejsce wśród warszawskich liceów. Pod względem wyników olimpiad zajmujemy 25 miejsce. Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej wręczył panu Ryszardowi Wojciechowskiemu Dyplom Uznania za szczególne osiągnięcia w promowaniu APS. SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM STRASZYM KOLEGOM WYNIKÓW MATURY I REKRUTACJI NA WYŻSZE UCZELNIE A DYREKCJI I NASZYM NAUCZYCIELOM WSPANIAŁYCH WYNIKÓW!