TEMATY Edukacja dla Bezpieczeństwa

L.P.

Temat

1

Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczpospolitej Polskiej

2

System Obronny RP

3

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

4

Powinności obronne władz samorządowych i obywateli

5

Broń konwencjonalna

6

Broń masowego rażenia

7

Międzynarodowe prawo humanitarne

8

Realizacja zadań obrony cywilnej

9

Ochrona dóbr kultury

10

Alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami

11

Ewakuacja z budynku w trybie alarmowym

12

Indywidualne środki ochrony ludności

13

Zbiorowe środki ochrony ludności

14

Ochrona zwierząt

15

Rodzaje zagrożeń

16

Zagrożenia powodziowe

17

Postępowanie w przypadku awarii i katastrof

18

Katastrofy budowlane i pożary

19

Zamach terrorystyczny. Panika i jej skutki

20

Śnieżyce i silne mrozy.

21

Zasady postępowania na miejscu wypadku

22

Apteczka pierwszej pomocy

23

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

24

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

25

Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych

26

Pierwsza pomoc przy krwotokach

27

Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach

28

Pierwsza pomoc przy oparzeniach