Faza morska ćwiczenia Steadfast Jazz 2013

Dwanaście okrętów wojennych, śmigłowce i samoloty z dziewięciu krajów biorą udział w fazie morskiej największego od lat ćwiczenia NATO Steadfast Jazz 2013, którego główna część odbywa się na terenie Polski i Łotwy oraz na Morzu Bałtyckim. WIĘCEJ np. http://konflikty.wp.pl/gid,16150521,kat,1342,title,Niezwykly-widok-na-Baltyku-tego-nie-bylo-od-lat-zdjecia,galeria.html?ticaid=1119f9&_ticrsn=5

IV Miedzyszkolny Konkurs CZTERY ŻYWIOŁY

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS INTERDYSCYPLINARNY „CZTERY ŻYWIOŁY” Edycja 2013/2014 „ OGIEŃ” 

Cele konkursu:

1.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego człowieka

2.Propagowanie wiedzy o problemach ochrony środowiska przyrodniczego

3.Promocja i aktywizacja szkół poprzez prezentowanie dokonań uczniów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I i II liceów ogólnokształcących oraz III klas szkół gimnazjalnych, którzy interesują się przedmiotami przyrodniczymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

W konkursie biorą udział zespoły 2-osobowe.

 I etap Opracowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat.

II etap Wykonanie plakatu, analiza ankiet, przeprowadzenie wywiadu z czynnym strażakiem.

III etap Test dotyczący tematów wymienionych w Regulaminie.

Szczegółowe informacje u nauczycieli fizyki, geografii i chemii.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w konkursie.

Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

TEMATY Edukacja dla Bezpieczeństwa

L.P.

Temat

1

Uwarunkowania i główne założenia Systemu Obronnego Rzeczpospolitej Polskiej

2

System Obronny RP

3

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

4

Powinności obronne władz samorządowych i obywateli

5

Broń konwencjonalna

6

Broń masowego rażenia

7

Międzynarodowe prawo humanitarne

8

Realizacja zadań obrony cywilnej

9

Ochrona dóbr kultury

10

Alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami

11

Ewakuacja z budynku w trybie alarmowym

12

Indywidualne środki ochrony ludności

13

Zbiorowe środki ochrony ludności

14

Ochrona zwierząt

15

Rodzaje zagrożeń

16

Zagrożenia powodziowe

17

Postępowanie w przypadku awarii i katastrof

18

Katastrofy budowlane i pożary

19

Zamach terrorystyczny. Panika i jej skutki

20

Śnieżyce i silne mrozy.

21

Zasady postępowania na miejscu wypadku

22

Apteczka pierwszej pomocy

23

Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

24

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

25

Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych

26

Pierwsza pomoc przy krwotokach

27

Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach

28

Pierwsza pomoc przy oparzeniach